Ecologisch goed bezig zijn

De natuur staat steeds meer onder druk. EcoparkVoor de biodiversiteit is het belangrijk dat er meer natuur in tuinen is. Baltus heeft bijna 2 hectare grond beschikbaar gesteld ten behoeve van de natuur.

Zo is onze natuurlijke vijver een belangrijk element voor het aantrekken van allerlei dieren, zoals vissen, vogels, insecten en verschillende amfibieën. Er is een grote diversiteit aan wildbloemen en planten.

Onze vleermuizenkelder biedt dit nuttige zoogdier een plek om te overwinteren, zodat ze meer kans hebben te overleven. De vleermuis is zwaar beschermd door Nederlandse en Europese natuurwetten. En niet voor niets: de vleermuis vervult een unieke rol in het ecosysteem.

Ook is er gedacht aan onze bijen die met uitsterven worden bedreigd. Veel voor de mens noodzakelijke gewassen, planten en bloemen hebben de bij nodig voor hun voortplanting. Met het plaatsen van een bijenschans, bieden wij de bijen de mogelijkheid goed te floreren. Om zo de bijenpopulatie in stand te houden.

Uitgedrukt in harde euro’s zijn de ijverige bijenvolkjes en andere bestuivende diertjes wereldwijd zo’n €265 miljard per jaar waard. Voor kostbare gewassen als koffie en fruit kan di oplopen tot ruim €2.000 per hectare! Kijken we alleen naar Nederland dan lopen de schattingen van de totale waarde uiteen van €1,13 tot €3,8 miljard.

Voor de natuur zijn bijen van onschatbare waarde: samen met andere insecten bestuiven ze 60 tot 90 procent van alle soorten wilde planten en bomen. Die planten vormen op hun beurt de basis van de voedselpiramide en dus van het gehele ecosysteem waar ze deel van uitmaken.

Ecopark